اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

حضرت روح الله چگونه مسیر حرکت ملت ایران را مدیریت می کرد و یاران و سربازان او چگونه خود را تنظیم می کردند؟

درخواست حذف اطلاعات

در سی سال گذشته حضرت آقا دقیقا همان نقش حضرت امام را داشته اند و جهت های اصلی کشور را مشخص کرده اند اما آیا ما نیز همانند یاران امام خودمان را با آقا تنظیم کردیم؟