اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

اوضاع فاجعه بار نوار غزه به روایت سازمان پزشکان بدون مرز

درخواست حذف اطلاعات

یکی از کارکنان سازمان پزشکان بدون مرز در مصاحبه ای با یک روزنامه سوئیسی به اوضاع وخیم و مجروحان بالا بخصوص بعد از اعتراضات اخیر علیه انتقال سفارت آمریکا در نوار غزه پرداخت.