اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

بهترین تضمین اقتصادی از اروپا چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

با تضمین بانک مرکزی کشورهای اتحادیه اروپا، خسارت های وارده به بخش خصوصی از جمله بانک ها تامین می شود و ترس بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری یا هر گونه داد و ستد دیگر از بین می رود.