اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

چرا اروپا قابل اعتماد نیست؟

درخواست حذف اطلاعات

انتخاب بین ایران و آمریکا برای اروپایی ها به لحاظ اقتصادی چیزی شبیه طنز بوده و قطعا اروپا در شرایط اجبار حتی نیم نگاهی هم به ادامه مراودات اقتصادی خود با ایران نخواهد داشت.