اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

داشتن خط قرمز در برخورد با مفاسد، فدا کردن نظام برای فردی خاص است

درخواست حذف اطلاعات

وزیر دادگستری با بیان این که داشتن خط قرمز در برخورد با مفاسد، به معنای فداکردن یک ملت برای فردی خاص است، گفت: وجود خط قرمز در برخورد با مفاسد جز ضرر، چیزی برای کشور نخواهد داشت.