اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

سیاهپوش ماتم حسین (ع)

درخواست حذف اطلاعات

در و دیوار شهر، سیاه پوش عزای حسین (ع) و یارانش است؛ مردم هم سیاه پوشند. بالا و پایین شهر هم ندارد اما جنوب شهر تهران، از گذشته ها، شور و حال بیشتر در ماه محرم داشته و دسته های عزاداری در هر کوی و برزنی، با بستن تکیه ها، خودنمایی می کردند. گشتی در کوچه و پس کوچه های جنوب شهر، شور و حال محرم را بیشتر نمایان می کند.