اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ظرفیت دانشگاه های بریتانیا باید بیشتر شود

درخواست حذف اطلاعات

نتایج مطالعات جدید نشان می دهد بریتانیا برای تأمین تقاضای تحصیلی به 300 هزار ظرفیت دانشگاهی دیگر نیاز است.