اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

چگونگی اختصاص گرنت تحقیقاتی به اعضای هیأت علمی

درخواست حذف اطلاعات

گرنت تحقیقاتی امکانی را به اعضای هیأت علمی می دهد که از اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها برای انجام طرح های تحقیقاتی استفاده کنند.