اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

کارگروه شناسایی اموال راکد دانشگاه ها تشکیل شد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: قرار است برای استقلال دانشگاه ها و شناخت اموال راکد آنها، کارگروهی تشکیل و مدل مشارکت با دانشگاه ها در چارچوب قانون تنظیم شود.