اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

دانشجویان فقیر پول اجاره خانه ندارند

درخواست حذف اطلاعات

احتمال این که دانشجویان فقیرتر در هنگام تحصیل در دانشگاه همچنان در خانه پدری زندگی کنند، سه برابر بیشتر از دانشجویان دیگر است.