اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

چه کسانی مشمول خدمات تأمین اجتماعی می شوند؟

درخواست حذف اطلاعات

افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار می شوند.