اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

تغییر و تداوم در سیاست خاورمیانه ای آمریکا

درخواست حذف اطلاعات

نخستین دانشجوی دکتری تخصصی رشته روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با دفاع از رساله خود با عنوان «تغییر و تداوم در سیاست خاورمیانه ای آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷» فارغ التحصیل شد.