اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

رسوایی جنسی در سازمان ملل متحد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس هندی بخش آب وهوای سازمان ملل به اتهام آزار و اذیت جنسی یکی از همکارانش دادگاهی می شود.