اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

نخستین دانشجوی دکتری ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی ورامین از رساله خود دفاع کرد

درخواست حذف اطلاعات

صدیقه جایروند نخستین دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا در گروه علمی ادبیات از رساله خود دفاع کرد.