اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

طوفان واژه ها؛ تعامل میان شعر آیینی عامه پسند و خاص پسند

درخواست حذف اطلاعات

«طوفان واژه ها» مجموعه شعری است که با هدف برقراری تعامل بیشتر میان شعر آیینی عامه پسند و خاص پسند سروده شده است.